MTS Arkiteker AS er et arkitekt og ingeniørfirma etablert i 2006.

Ved oppstart i 2006 het firmaet MTS Hus AS og fokuserte på oppføring og videresalg av bolig. I 2010 driften lagt på is og tatt opp igjen høsten 2014. Navnet ble da byttet til MTS Engineering AS med hovedfokus på prosjektering og mindre utførelsesjobber. Vinteren 2017 byttet vi igjen navn til MTS Arkitekter AS hvor vi i dag har hovedfokus på arkitektur og konstruksjonssikkerhet som en helhetlig, gjennomtenkt og sammensatt løsning.

MTS Arkitekter AS består av daglig leder og 2 ansatte med teknisk bakgrunn fra tildigere drift og byggteknisk utdannelse.