MTS Arkitekter AS

Arkitekter og ingeniører for prosjektet ditt

Om oss.

MTS Arkitekter er et arkitekt- og ingeniørfirma etablert i 2006. Ved tilpassing og forbedring av vårt konsept har vi kommet til noe vi idag kan være stolte over. Prosjekter vi jobber med kan variere fra eneboliger til større leilighetsbygg, samt arealplanlegging for større områder med småhus. Styrken vår er å prosjektere gjennomtenkte boliger, hvor huset møter både kundens krav til utseende, funksjon og budsjett.

Hva vi gjør.

Vi har kompetanse og sentral godkjenning innenfor: prosjektering av arkitektur, prosjektering av bygningsfysikk, prosjektering av konstruksjonssikkerhet, søker for alle typer tiltak, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

Anerkjennelse.

Vi har fått sentral godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesaker av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10).
Godkjenningsperiode: 10.06.2021 – 10.06.2024

Våre tjenester.

  • Uavhengig kontroll

Kontrollen skal påse at det kvalitetssikring av byggearbeid er gjennomført, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hovedsakelig tilbyr vi uavhengig kontroll til tiltaksklasse 1, som vil si kontroll av våtrom og tetthet av bygget.

  • Trykktesting til småhus og leiligheter

Vi utfører trykktest til småhus og leiligheter. Dette hjelper med å gi god dokumentasjon til nybygg og eksisterende bolig på at bygningen er oppført etter gjeldene krav i byggeforskriftene. I tillegg gir det større trygghet for en fagmessig utførelse for både entreprenør og eier/byggherre. Luftlekkasjer gir energitap i bygningen når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn. Dette koster penger og gir redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med mugg og soppvekst som mulig resultat.  Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

  • 3D-visualisering

For å gjøre salget ditt mer effektiv, kan vi utvikle visualiseringer som hjelper dere å oppnå ønsket resultat fortere. Basert på deres planer og visjon lager og leverer vi et produkt med høy kvalitet. Alt arbeid gjøres innenfor vårt eget team.

Statistikken.

+
Design
+
Prosjekter
+
Kunder

Kontakt oss.