MTS Arkitekter AS

Arkitekter og ingeniører for prosjektet ditt

Om oss.

MTS Arkitekter er et arkitekt- og ingeniørfirma etablert i 2006. Ved tilpassing og forbedring av vårt konsept har vi kommet til noe vi idag kan være stolte over. Prosjekter vi jobber med kan variere fra eneboliger til større leilighetsbygg, samt arealplanlegging for større områder med småhus. Styrken vår er å prosjektere gjennomtenkte boliger, hvor huset møter både kundens krav til utseende, funksjon og budsjett.
Vi har kompetanse og sentral godkjenning innenfor: prosjektering av arkitektur, prosjektering av bygningsfysikk, prosjektering av konstruksjonssikkerhet, søker for alle typer tiltak, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

Hva vi gjør.

What we do.

MTS Arkitekter AS have expertises in technical vocational school engineer; master of Science in Wooden Constructions and Architecture; architecture and civil engineer. By using our partners, we can often take on work from architecture to key finished homes. Our strength is to design homes that meet the customer’s requirements brass appearance that are also feasible financially.

Våre tjenester.

  • Uavhengig kontroll

Kontrollen skal påse at det kvalitetssikring av byggearbeid er gjennomført, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hovedsakelig tilbyr vi uavhengig kontroll til tiltaksklasse 1, som vil si kontroll av våtrom og tetthet av bygget.

  • Trykktesting til småhus og leiligheter

Vi utfører trykktest til småhus og leiligheter. Dette hjelper med å gi god dokumentasjon til nybygg og eksisterende bolig på at bygningen er oppført etter gjeldene krav i byggeforskriftene. I tillegg gir det større trygghet for en fagmessig utførelse for både entreprenør og eier/byggherre. Luftlekkasjer gir energitap i bygningen når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn. Dette koster penger og gir redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med mugg og soppvekst som mulig resultat.  Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

  • 3D-visualisering

For å gjøre salget ditt mer effektiv, kan vi utvikle visualiseringer som hjelper dere å oppnå ønsket resultat fortere. Basert på deres planer og visjon lager og leverer vi et produkt med høy kvalitet. Alt arbeid gjøres innenfor vårt eget team.

Vi har fått sentral godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesaker av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10).

Anerkjennelse.

Recognition.

We have been granted the Central Approval pursuant to the Planning and Building Act of 27 June 2008 § 22-1 and regulations on building matters of 26 March 2010 no. 488 (SAK10).

We give you the best.

background

Ethos.

Bushwick vexillologist freegan schlitz, ennui kinfolk waistcoat pop-up cred franzen.

Forage tattooed affogato art party church-key, four dollar toast austin truffaut stumptown pop-up authentic. Banjo lo-fi paleo pork belly palo santo retro polaroid.

Brilliant idea

Concept.

Bushwick vexillologist freegan schlitz, ennui kinfolk waistcoat pop-up cred franzen.

Forage tattooed affogato art party church-key, four dollar toast austin truffaut stumptown pop-up authentic. Banjo lo-fi paleo pork belly palo santo retro polaroid.

Never tired

Hardwork.

Bushwick vexillologist freegan schlitz, ennui kinfolk waistcoat pop-up cred franzen.

Forage tattooed affogato art party church-key, four dollar toast austin truffaut stumptown pop-up authentic. Banjo lo-fi paleo pork belly palo santo retro polaroid.

Statistikken.

Commted to deliver the best

+
Design
+
Prosjekter
+
Kunder

Kontakt oss.